DocuWare CONNECTOR

DW Result list Integration Tool

INTEGRACIONI ALAT

  • Integracija Microsoft Dynamics 365 Business Central-a sa DokuWare Softverom
  • Efikasan način pretraživanja dokumenata

JEDNOSTAVAN PRISTUP

  • 50 predefinisanih stranica za pristup DocuWare listama
  • Za napredne korisnike mogućnost kreiranja DocuWare veze na željenim stranicama
  • Više različitih pregleda dokumenata sa iste stranice

FILTRIRANJE DOKUMENATA

  • Napredno podešavanje filtriranja
  • Mogućnost povezivanja polja iz Microsoft Dynamics 365 Business Central-a i DocuWare-a
  • Pamćenje unetih setova pretraživanja