ORGANIZUJTE SVOJE POSLOVANJE NA VISOKOM NIVOU POMOĆU NAŠEG SOFTVERA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA

 • Dnevnik rada
 • Zaposleni
 • Tipovi radnih zadataka
 • Kompanije
 • Računi
 • Ugovori
 • Administracija korisnika
 • User import
 • Log
 • Zahtevi
 • Pregled rada
 • Kalendar
 • Odmori
 • Razmena poruka

UPUTSTVO ZA

KORISNIČKU APLIKACIJU

MOŽETE PREUZETI

OVDE